HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Servicedienst Hulpmiddelen

Servicedienst Hulpmiddelen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U belt naar (0543) 49 33 40 als het hulpmiddel dat u gebruikt van de gemeente kapot is of onderhoud nodig heeft. Uw melding komt rechtstreeks bij de eigen Servicedienst Hulpmiddelen van de gemeente Aalten. Zij nemen contact met u op en maken een afspraak voor het aan huis ophalen van uw hulpmiddel. De Servicedienst zorgt ervoor dat het hulpmiddel wordt gerepareerd en weer bij u thuis wordt bezorgd. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan onderhoud of reparatie door de Servicedienst.

Buiten kantooruren verhelpt de Servicedienst alleen klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Werkdagen van de Servicedienst zijn van maandag tot en met vrijdag.

Bent u, binnen de gemeente Aalten of tot maximaal 20 km van uw huisadres, onderweg en kunt u door een storing niet verder, dan komt er een medewerker van de Servicedienst naar u toe. De medewerker helpt u ter plekke verder.

Bent u regelmatig buiten de gemeente Aalten of op grotere afstand onderweg? Dan raden wij u aan een servicecontract af te sluiten. Dan kan bijvoorbeeld via de ANWB.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen. Bij spoed: graag telefonisch contact opnemen.

Melding WMO Hulpmiddelen onderhoud

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd. De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

  • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
  • Jeugdhulp
  • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor Cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland Doetinchem. Tel.0314-34 42 24.

Maar ook bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten) Tel.0543-47 39 93

Meer informatie: neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten 0543-49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie