HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Toekomstbestendig Wonen lening

Toekomstbestendig Wonen lening

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gemeente Aalten wil inwoners met deze regeling ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen in en aan hun woning. Huiseigenaren kunnen tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om hun woning toekomstbestendiger te maken. De provincie Gelderland heeft de Toekomstbestendig Wonen Lening ontwikkeld en draagt voor de helft bij aan het budget. De andere helft komt van de gemeente Aalten.

De maatregelen onder andere voor deze regeling in aanmerking komen:

  • energiebesparing en -opwekking (denk aan isolatie, zonnepanelen, warmtepomp)
  • levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer op de begane grond, betere toegankelijkheid van de woning)
  • kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld een verouderde badkamer vernieuwen)
  • sloop van bijvoorbeeld een verpauperd schuurtje
  • funderingsherstel en asbestsanering

U kunt de lening alleen gebruiken voor bestaande woningen en als u nog niet met de werkzaamheden bent begonnen. Voor alle leningen geldt als voorwaarde dat u minimaal één energiebesparende of energieopwekkende maatregel moet nemen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vraagt de lening aan bij het Energieloket.  Bij de aanvraag voegt u offertes voor de werkzaamheden. Het Energieloket beoordeelt of uw aanvraag aan de voorwaarden van de gemeente Aalten voldoet. Zij kunnen u ook adviseren over de maatregelen die u kunt nemen om uw woning te verduurzamen.

Is uw aanvraag door het Energieloket goedgekeurd, dan volgt stap 2. U vraagt dan de lening aan bij het SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Zij kijken naar uw financiële situatie. Is ook het SVn positief, dan krijgt u een offerte met de details van de lening.

De lening wordt vervolgens verstrekt vanuit een bouwdepot; rekeningen van werkzaamheden die u laat doen om uw woning toekomstbestendig te maken, worden uit dit depot betaald.

De Toekomstbestendig Wonen lening kent 4 vormen, met verschillende voorwaarden. Meer informatie over de verschillende leenvormen vindt u bij het Energieloket.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U bepaalt zelf welke maatregelen (uit de maatregelenlijst) u uit wilt voeren om uw huis toekomstbestendiger te maken. Bij de aanvraag voegt u de offertes.

Misschien weet u precies wat u wilt maar als dat niet het geval is kunt u voor een advies over energiemaatregelen bij het  Energieloket terecht. Als u denkt aan maatregelen om uw huis (ook) levensloopbestendig te maken begin dan met een huistest zoals bijv. die van ‘Mijn huis op maat’.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken krijgt u een beslissing op uw aanvraag. Bij een positieve beslissing kunt u verder met stap 2, het indienen van de aanvraag bij het  SVn. Als de aanvraag compleet is gaat het SVn aan de slag. Zij controleren of u kunt voldoen aan de financiële verplichtingen. Is dat het geval dan krijgt u van het  SVn een offerte. U hebt dan 3 weken de tijd om deze ondertekend retour te sturen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

U hoeft niet te betalen voor het aanvragen van de lening. Wordt een lening toegekend dan worden afsluitkosten in rekening gebracht (met uitzondering van de consumptieve lening). Meer informatie daarover leest u in de folder.  Deze afsluitkosten kunt u, net zoals de notariële kosten en eventueel de kosten voor een financieel adviseur, mee financieren.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie