HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verkeersregelaars, inzetten van

Verkeersregelaars, inzetten van

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vanaf 1 januari 2014 wordt er niet langer door de (lokale) politie instructie gegeven aan organisaties voor de opleiding van evenementenverkeersregelaars. Deze methode is vervangen door een e-instructie via internet. De verkeersregelaars moeten een instructie volgen via internet en moeten daarna een toets afleggen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorafgaand aan een evenement dienen evenementenorganisaties toestemming te vragen bij de gemeente of een andere wegbeheerder (provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, etc.). In samenspraak met de betreffende wegbeheerder wordt bepaald hoeveel verkeersregelaars ingezet dienen te worden per evenement. Vervolgens kan de organisatie met een schriftelijke toestemming van de gemeente, het evenement aanmelden op de site http://www.verkeersregelaarsexamen.nl. De organisatie dient na het aanmelden van het evenement de toegangscodes om in te loggen op de site te verstrekken aan de verkeersregelaars. Vervolgens kunnen de in te zetten verkeersregelaars via de website met hun toegangscode de e-instructie volgen. De deelnemers sluiten de e-instructie met een toets af. De organisatie kan de individuele instructieverklaring van een geslaagde verkeersregelaar of een groslijst met geslaagde kandidaten printen. Voor evenementen is het van belang dat de organisatie de groslijsten en instructieverklaringen digitaal aanleveren aan de gemeente. De gemeente stelt vervolgens de verkeersregelaars welke de e-instructie met goed gevolg hebben afgelegd, aan voor een periode van maximaal 12 maanden. De aanstellingsduur hangt af van de geldigheidsduur van het e-instructiecertificaat (‘diploma’) van de verkeersregelaar.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder (veelal de gemeente). In samenspraak met politie en wegbeheerder moet het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars worden bepaald.
  2. De organisatie van het evenement neemt daarna contact op met de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) voor de aanvraag van een code waarmee de e-instructie kan worden gevolgd en overlegt hierbij (in kopie) de voorlopige vergunning of schriftelijk toestemming voor het volgen van e-instructie van de gemeente. Dit wordt geregeld via een aanvraagformulier op de website: www.verkeersregelaarsexamen.nl.
  3. De organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. De organisatie heeft tijdens het verloop van de periode waarin de instructie wordt gevolgd inzage in de voortgang.
  4. Na afloop van de instructie ontvangt de organisatie een overzicht met geslaagden en de instructieverklaring namens de Nederlandse politie. Deze dient de organisatie digitaal te verzenden naar de gemeente met daarbij het verzoek de evenementenverkeersregelaars aan te stellen.
  5. De gemeente stelt verkeersregelaars voor maximaal 12 maanden aan. De uiteindelijke aanstellingsduur hangt af van de geldigheidsduur van het e-instructiecertificaat (‘diploma’) van de verkeersregelaar. Met dit aanstellingsbesluit kunt u vervolgens, binnen de geldigheidsperiode, ingezet worden als evenementenverkeersregelaar binnen de gemeente Aalten. Er is dan geen aanstelling per evenement nodig.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Vanaf 1 januari 2014 is de e-instructie kosteloos voor organisaties.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Vragen over de e-instructie cursus of vergunning

Indien de nieuwe werkwijze rondom de opleiding van evenementenverkeersregelaars vragen oproept en/of indien u tijdens de procedure van aanvraag van cursusplaatsen of het volgen van de cursus vragen heeft of problemen ondervindt dan kunt u daar vragen over stellen via helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl of (030) 820 03 61.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie