Wat is het?

Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is een zogenoemd kindpakket samengesteld. Dit is een maximale bijdrage van € 300 per kind per jaar voor educatie/schoolgerelateerde activiteiten.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag vergoeding kindpakket doen.

Aanvraag vergoeding kindpakket(externe link)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe werkt het?

Is uw inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum? En heeft u geen of weinig vermogen? Dan kunt u een vergoeding uit het kindpakket aanvragen. U kunt de tegemoetkoming naast de bijdrage vanuit de Meedoenregeling aanvragen.

In overleg met u stellen we vast welke kosten op welk moment of in welk schooljaar voor vergoeding in aanmerking komen. Het is dus verstandig hier, voordat u een investering doet, contact over op te nemen. Ook vragen we u bewijsstukken (bonnetjes) te overleggen.

Extra informatie

Voorbeelden van kosten die mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding:

  • Kosten die gemaakt worden bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs: aanschaf fiets en regenkleding.
  • Kosten voor schoolactiviteiten: aanschaf gymkleding, schooltas en leerlingenbijdrage voor buitenschoolse activiteiten (schoolreisje, introductiekamp, museumbezoek).
  • Aanschafkosten computer