De kerntaak van de rekenkamercommissie is het uitvoeren van onderzoeken. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie in overleg met de raadswerkgroep een onderzoeksprogramma op

Actuele onderzoeken

Op dit moment loopt er geen onderzoek.

Onderzoeksrapporten

De meest recente onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn:

 • Onderzoek subsidieverwerving (alle gemeenten)
 • Onderzoek Jeugdzorg (alle gemeenten)
 • Onderzoek Arbeidsintegratie (alle gemeenten)
 • Onderzoek ICT en informatievoorziening (gemeente Winterswijk)
 • Onderzoek Sport (gemeente Winterswijk)
 • Onderzoek Gronduitgifte (gemeente Oost Gelre)
 • Onderzoek Gemeenschapshuizen (gemeente Aalten)
 • Onderzoek Het initiatief beloond (alle gemeenten)
 • Onderzoek Grip op samenwerking (alle gemeenten)
 • Onderzoek Werklandschap Aalten-West (Aalten)
 • Onderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning (alle gemeenten)
 • Onderzoek Grondbeleid en woningbehoefte (alle gemeenten)
 • Onderzoek intergemeentelijke samenwerking (alle gemeenten)
 • Onderzoek Wet Onroerende Zaken (alle gemeenten)

Uw suggestie voor onderzoek

De Rekenkamercommissie is altijd benieuwd naar uw suggesties voor onderzoeksonderwerpen. Mocht u een dergelijke suggestie hebben, vragen wij u deze kernachtig op papier te zetten en te mailen griffie@aalten.nl. Probeer hierbij niet alleen het onderwerp te noemen, maar ook de aanleiding (waarom zou juist dit onderzocht moeten worden?) en een mogelijke vraagstelling of focus.

De Rekenkamercommissie zal uw suggestie behandelen in de eerstvolgende vergadering en u daarna een terugkoppeling geven.