Wat is het?

De gemeente Aalten heeft voor ouder(s) die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst de subsidieregeling "Reguliere Peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten 2018".

Hoe werkt het?

Maakt uw peuter gebruik van peuteropvang bij een in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde kinderopvangaanbieder in de gemeente Aalten en komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dan kunt u een beroep doen op een gemeentelijke subsidie.

Op basis van deze regeling kunt u een tegemoetkoming krijgen in de opvangkosten voor reguliere peuteropvang voor uw kind zolang deze tussen de 2 en 4 jaar oud is en nog niet naar het basisonderwijs gaat.

U moet hiervoor het formulier "ouderverklaring met inkomensgegevens" bij uw kinderopvangorganisatie indienen. Via deze ouderverklaring verklaart u geen recht op kindertoeslag te hebben dan wel een beperkt recht. Het formulier kunt u opvragen bij de gemeente.

Extra informatie

De ouderverklaring beperkt recht op kinderopvangtoeslag

Er kan een situatie bestaan waardoor u (en uw eventuele toeslagpartner) wel recht op kinderopvangtoeslag heeft (hebben), maar dit voor slechts een zeer beperkt aantal uren geldt (de minst werkende ouder werkt bijvoorbeeld via een oproepcontract op jaarbasis gemiddeld slechts 2 uur per week). U zou dan door het volgen van een peuteropvangprogramma de resterende uren volledig zelf moeten betalen. Om een peuterprogramma van 6 uur voor iedereen financieel bereikbaar te houden, kunt u via de ouderverklaring een gemeentelijke tegemoetkoming vragen voor het verschil in uren (tot maximaal 6 uur) die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Van u wordt in dit kader wel verwacht dat u de kinderopvangtoeslag die u wel ontvangt inzet voor uw bekostiging van deze peuteropvang.

Heeft u gevonden wat u zocht?