HOME  |  Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-02-2016 en op 21-08-2018 geactualiseerd.

Gemeente Aalten wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. http://www.aalten.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak

  Oorzaak ligt bij externe leverancier.

  Gevolg

  Het logo getBIZ op de pagina afsprakenkalender heeft geen alternatieve tekst. Daarom onduidelijk voor slechtzienden.

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Externe leverancier verzocht het probleem op te lossen.

  Planning

  4e kwartaal 2018

 2. Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

  Oorzaak

  Oorzaak ligt bij externe leverancier

  Gevolg

  Niet alle inhoud van de afsprakenkalender is bereikbaar via het toetsenbord

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Externe leverancier verzocht het probleem op te lossen

  Planning

  4e kwartaal 2018

 3. Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)

  Oorzaak

  Oorzaak ligt bij externe leverancier

  Gevolg

  Op de afsprakenkalender zijn de tekstlabels voor de invoervelden niet gekoppeld aan de invoervelden

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Externe leverancier verzocht het probleem op te lossen

  Planning

  4e kwartaal 2018

 4. Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (AA)

  Oorzaak

  Oorzaak ligt bij externe leverancier

  Gevolg

  Er wordt geen foutsuggestie gegeven op de invoerpagina van de afsprakenkalender

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Externe leverancier verzocht het probleem op te lossen

  Planning

  4e kwartaal 2018

Testresultaten

 1. 21-01-2016: Handmatig onderzoek door derden. Zie hieronder de relevante downloads

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Relevante downloads