Wat is het?

De gemeente Aalten heeft voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een subsidieregeling vastgesteld. U kunt een tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten voor reguliere peuteropvang of voorschoolse educatie (zogenaamde VVE) opvang voor uw kind, zolang deze tussen de 2 en 4 jaar oud is en nog niet naar het basisonderwijs gaat.

Komt uw kind volgens de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige in aanmerking voor een zogenaamde VVE indicatie, dan kunt u via de kinderopvangorganisatie een beroep doen op de 'Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2022'.

Wat moet ik doen?

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan vraagt u voor de eerste 8 uur VVE-opvang via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Voor de uren voorschoolse educatie boven op de eerste 8 uur tot maximaal 16 uur bent u geen ouderbijdrage verschuldigd. Deze uren zijn gratis. Hierover kan dan ook geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de eerste 8 uur. De uren voorschoolse educatie boven op de eerste 8 uur tot maximaal 16 uur zijn gratis. U moet hiervoor de 'ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag' met inkomensgegevens bij uw kinderopvangorganisatie indienen. U kunt de ouderverklaring opvragen bij uw kinderopvangorganisatie of eventueel bij de gemeente.

De kinderopvangorganisatie vraagt vervolgens de subsidie voor VVE-opvang bij de gemeente aan en brengt dit in mindering op uw factuur. U hoeft dus zelf niets te doen

Hoe lang duurt het?

Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen vanaf 2 jarige leeftijd bij het consultatiebureau een VVE-indicatie.

Wanneer uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen komt hij of zij in aanmerking voor het volgen van een voorschools educatief programma bij een VVE-geregistreerde kinderopvangorganisatie. Dit VVE-programma wordt aangeboden van minimaal 14 tot maximaal 16 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen per week verdeeld over minimaal 2 dagen gedurende maximaal 40 weken (bij 16 uur opvang per week) of 46 weken (bij 14 uur opvang per week) per periode van 12 maanden.