Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De op uw aanslagbiljet vermelde WOZ-waarde is de waarde van de woning per 1 januari 2023. Gemiddeld is de waarde van woningen in de gemeente Aalten met bijna 6% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het tarief voor de OZB is licht verhoogd. Voor een gemiddelde woning in de gemeente Aalten (WOZ-waarde € 335.000) betaalt u een OZB van € 326,-. En dat is € 22,- meer dan afgelopen jaar.
Meer informatie over hoe uw WOZ-waarde wordt bepaald(externe link).

Afvalstoffenheffing en afvoeren restafval

Het vastrecht 2024 voor de afvalstoffenheffing is verhoogd van € 95,- naar € 101,- per jaar. Het tarief voor het afvoeren van restafval in 2023 is ongewijzigd. U betaalt € 1,80 per huisvuilzak in de ondergronds container en € 10,80 voor het legen van een container. Voor het jaar 2024 zijn deze bedragen verhoogd tot respectievelijk € 1,90 en € 11,40. Deze tarieven ziet u pas volgend jaar op uw aanslagbiljet. 

Op het aanslagbiljet ziet u ook hoe vaak u het afvalpasje voor de ondergrondse container hebt gebruikt of hoe vaak uw restafvalcontainer is geleegd (voor huishoudens in het buitengebied en de kleine kernen).

Hondenbelasting

In 2022 heeft de gemeente besloten de hondenbelasting in vier jaar af te schaffen. Op uw aanslagbiljet ziet u, als u een of meer honden bezit, het met 50% verlaagde hondenbelastingtarief staan.

Betaling

De belastingaanslag moet uiterlijk op de laatste vervaldag zijn betaald op bankrekeningnummer NL70 BNGH 0285 1142 98. U kunt het zelf overmaken. U kunt ook betalen via automatische incasso. Uw belastingaanslag wordt dan over acht maanden gespreid (of over vier maanden als het aanslagbedrag niet hoger dan € 100,- is).

Een formulier om de gemeente te machtigen om de belastingaanslag automatisch te incasseren vindt u op www.aalten.nl/machtiging. Als u online het formulier invult, incasseren wij de aanslag 2024 automatisch van uw rekening. U profiteert dan ook gelijk van de ruimere betaaltermijnen.

Neem contact op bij betalingsproblemen

Lukt het niet om de belastingaanslag binnen de gestelde termijnen te betalen? Neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen u dan uitstel van betaling verlenen of een betalingsregeling met u afspreken. U voorkomt daarmee in ieder geval dat door invorderingskosten uw belastingschuld nog hoger wordt.

Berichtenbox ‘MijnOverheid’

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen ook via MijnOverheid ontvangen. U ontvangt dan uw aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post.

Een digitale aanslag heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u moet inloggen met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en WOZ-beschikkingen altijd en overal inzien. En u kunt uw aanslag betalen via IDeal.

Wilt u de belastingaanslag in het vervolg via MijnOverheid ontvangen? Dan moet u zich registeren op www.mijn.overheid.nl(externe link). Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Controleer na uw registratie of de gemeente Aalten is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’. Als u zich al eerder hebt geregistreerd voor de Berichtenbox, controleer dan of de gemeente Aalten is aangevinkt. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in uw Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel uw actuele e-mailadres geregistreerd hebben bij MijnOverheid.