Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert de manier waarop u een omgevingsvergunning voor uw plan aanvraagt.

Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze nieuwe wet bundelt en maakt regels overzichtelijker. De invoering van de Omgevingswet betekent een grote verandering voor alle gemeenten, inwoners en ondernemers. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van werken die daarbij hoort. Dat kan in het begin nog best even spannend zijn. En misschien gaat niet alles in één keer goed, maar uiteindelijk gaat de wet er onder andere voor zorgen dat vergunningverlening eenvoudiger wordt en sneller gaat.

Omgevingswet

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelt het toezicht op de technische kwaliteit van bouwwerken. Dit werd voorheen door de gemeenten gedaan. Met ingang van 1 januari 2024 heeft de overheid deze taak neergelegd bij onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitsborgers. Initiatiefnemers die een bouwwerk willen realiseren of aanpassen, moeten zelf zo’n kwaliteitsborger inschakelen. Deze nieuwe wet geldt eerst alleen voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Op een later moment gaat de Wkb ook gelden voor verbouw in gevolgklasse 1.

WKB

Omgevingsloket

Met de invoering van de Omgevingswet komt er ook een nieuw digitaal omgevingsloket. In dit digitale loket kunt u kennisnemen van besluiten op basis van de Omgevingswet en ziet u welke regels er gelden op een locatie (zoals uw adres). Ook heeft dit loket een vergunningchecker. Door alle vragen van deze checker te doorlopen kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Een vergunningaanvraag of melding kunt u dan ook doen via dit digitale loket.

De komende jaren wordt het omgevingsloket steeds verder verbeterd, gevuld en uitgebreid. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om aanvragen en meldingen op een andere manier in te dienen bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Omgevingsloket

Heeft u een (ver)bouwplan of een ander initiatief? Dan is het handig om snel te weten wat de gemeente van uw plan vindt voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Daarvoor werken we in de gemeente Aalten met het vooroverleg en de intaketafel.

Vooroverleg en intaketafel