Wat is het?

Alle huishoudens betalen mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor elk jaar een rekening afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

Verplichte betaling

Ieder huishouden dat zijn afval aan de inzameldienst (ROVA) mee kan geven moet afvalstoffenheffing betalen. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht. Dat is een vast bedrag dat elk huishouden betaalt. Het andere deel zijn de kosten van alle stortingen restafval op de ondergrondse container of het aantal keer dat u de grijze container aan de weg zet. Alleen bewoners buiten de bebouwde kom hebben een grijze container.

Wat kost het?

De tarieven 2023 zijn:

  • vastrecht, per perceel per belastingjaar € 95,00 en daarnaast
  • per lediging van een container van 240 liter, bestemd voor restafval € 10,80
  • per lediging van een container van 140 liter, bestemd voor restafval € 6,30
  • per aanbieding restafval € 1,80

Deze tarieven in 2023 zijn gelijk aan de tarieven in 2022.

Extra informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de afvalstoffenheffing? Dan kunt u bezwaar maken door een brief naar de gemeente te sturen. Zet daarin het aanslagnummer en leg uit waarom u het niet mee eens bent met de afvalstoffenheffing. Stuur die brief met uw bezwaar binnen 6 weken na de datum van onze brief naar de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.

Let op! U bent verplicht om de afvalstoffenheffing te betalen. Ook als u bezwaar maakt.