Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken. U moet daarbij denken aan restafval, gft-afval, klein chemisch afval, glas, oud papier en textiel.

Verplichte betaling

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de inzameldienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een bedrag per keer dat u een container aan de weg zet of uw afval in de ondergrondse container deponeert. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht het vastrecht te betalen.

Wat kost het?

De tarieven 2022 zijn:

  • vastrecht, per perceel per belastingjaar € 95,00 en daarnaast
  • per lediging van een container van 240 liter, bestemd voor restafval € 10,80
  • per lediging van een container van 140 liter, bestemd voor restafval € 6,30
  • per aanbieding restafval € 1,80

De tarieven in 2021 zijn gelijk aan de tarieven in 2022.

Extra informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

Heeft u gevonden wat u zocht?