Beschermd wonen (Wmo)

Wat is het?

Beschermd wonen is voor inwoners die door psychische en/of psychosociale omstandigheden (tijdelijk) 24 uur per dag ondersteuning (in nabijheid of op afroep) nodig hebben. Zij kunnen onderdak en/of begeleiding ontvangen.

Deze begeleiding is gericht op:

  • bevorderen en herstellen van zelfredzaamheid en participatie;
  • bevorderen van het psychische en psychosociale functioneren;
  • stabiliseren van een psychiatrisch ziektebeeld;
  • het bieden van een veilige woonomgeving;
  • voorkomen van gevaar voor cliënt of anderen

Wat moet ik doen?

  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Als beschermd wonen via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Hoe lang duurt het?

Nadat  u een melding heeft gedaan neemt de gemeente binnen 6 weken contact met u op.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt een online een melding indienen.
Wilt u een herindicatie aanvragen voor beschermd wonen. Neem dan contact op met Buurtplein, gemeente Doetinchem.

Melding Maatschappelijke Ondersteuning

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.