Wat is het?

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom of andere houtopstanden te kappen. Ook zeer drastisch snoeien valt onder kappen. Er zijn uitzonderingen op het verbod. In de Kapverordening gemeente Aalten 2011(externe link) staan de regels.

Wat moet ik doen?

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Doet u eerst de check via Omgevingsloket online/vergunningcheck(externe link) of een vergunning nodig is of dat een melding voldoende is. Heeft u vragen of komt u er niet uit, neem dan contact op met de gemeente. 

Aanvraag kapvergunning

Vul het digitale aanvraagformulier volledig in.

  • Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Melding kappen

Is er een melding nodig voor het kappen? Neem dan contact op met de gemeente.

Voorwaarden:

  • De melding moet schriftelijk gemotiveerd en met een situatieschets worden gedaan door, namens of met toestemming van de eigenaar van de boom.
  • De gemeente kan goedkeuring verlenen voor het kappen van de boom. Als er goedkeuring is verleend, krijgt de melder hier schriftelijk bericht van. Daarna kan de boom worden gekapt.
  • Meldingen worden niet gepubliceerd. Er is dan ook geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor kapvergunning.

Kapvergunning(externe link)

Privacy

Alle informatie wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden nooit voor andere zaken gebruikt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (kapvergunning) kost € 74,00 (Verordening Leges 2023).

Een melding kost niets.