Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Zodra uw bouwwerk is gestart, afgebouwd, klaar is voor ingebruikneming, dient u dit te melden. Dit kan door het inzenden van een volledig ingevulde kennisgeving (meegezonden met de vergunning). Ook kunt u deze kennisgeving online indienen (zie onderdeel 'Direct regelen').

Wat moet ik doen?

U meldt digitaal aan de gemeente dat het bouwwerk overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning is gebouwd en dat u het bouwwerk in gebruik neemt.

  • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat dit overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning is gebouwd en wilt gaan gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

STATIEGELD:

De gemeente Aalten heeft een statiegeldregeling.

Heeft u de start bouw, bij voorkeur voor de start van de bouw, uiterlijk twee weken na aanvang van de bouwwerkzaamheden gemeld en de gereed bouw uiterlijk twee weken na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dan ontvangt U de berekende € 100,00 retour.

Het formulier kennisgeving start bouw/sloop en/of gereedmelding is als bijlage met uw vergunning meegezonden. U kunt de melding ook online doorgeven. 

Direct regelen

U kunt de start en het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden digitaal melden. Klik hieronder op de knop om een kennisgeving start bouw/sloop of gereedmelding bouw/sloop door te geven.

Kennisgeving start/ gereedmelding bouw of sloop(externe link)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.