Budgetsubsidie, algemeen

Wat is het?

De gemeente verstrekt op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn diverse (vormen van) subsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Budgetsubsidies kenmerken zich vooral door:

  • de koppeling aan met name loongebonden kosten bij grotere professionele welzijnsorganisaties;
  • het structurele meerjarige karakter, eventueel vastgelegd in een (meerjarige) budgetovereenkomst.

Wat moet ik doen?

Voor de jaarlijkse aanvraag tot verlening en vaststelling van een budgetsubsidie dient u  onderstaand aanvraagformulier in te vullen. En vergeet niet de benodigde bijlagen toe te voegen.

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van de budgetsubsidie (begroting) moet vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar door de gemeente zijn ontvangen. Een aanvraag voor vaststelling van de budgetsubsidie (jaarrekening) moet vóór 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar bij de gemeente binnen zijn.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor budgetsubsidie/verzoek vaststelling budgetsubsidie.

Aanvraag budgetsubsidie/verzoek vaststelling budgetsubsidie

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.