Burgemeester A.B. (Anton) Stapelkamp

Functie: Burgemeester
E-mailadres: a.stapelkamp@aalten.nl
Taken: Bestuurlijke en juridische zaken, openbare orde & veiligheid, recreatie & toerisme, cultuur

 • Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Koninklijke onderscheidingen
 • Bestuursondersteuning
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Euregio en overige internationale contacten
 • Personeel en organisatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Juridische zaken
 • Cultuur, erfgoed en cultuureducatie
 • Regio Achterhoek
 • Recreatie en toerisme
 • Informatiebeveiliging en privacy
 • Gobal goals (SDG’s)

Nevenfuncties

Hoofdfunctie - bezoldigd

 • Burgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties - onbezoldigd

 • lid AB VNOG
 • lid AB Regio Achterhoek
 • voorzitter Kring van Achterhoekse burgemeesters
 • plv. lid RAL
 • lid algemeen bestuur Euregio
 • lid Comité van Aanbeveling Europese Industriecultuur
 • lid Lokale Actiegroep (LAG) Leader-Achterhoek
 • lid van de kascontrolecommissie 2025 en 2026 van de ALV VNG Gelderland

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties - onbezoldigd

 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vitality, Kapelle
 • lid Comité van Aanbeveling van Stichting Present Achterhoek