Taakomschrijving

De Commissie Cultureel Erfgoed is een door het college ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011 en het monumentenbeleid.

Samenstelling

  • de heer W. Doodeheefver, voorzitter;
  • de heer T. Diepenbroek, namens stichting Historisch Dinxperlo;
  • de heer R. Neerhof; namens ADW
  • de heer D. Migchelbrink, namens Bredevoorts Belang;
  • de heer R. Crols, namens het Gelders Genootschap;
  • de heer G. Lebbink, namens de Bond Heemschut.
  • mevrouw N. Senteur; burgerlid
  • de heer H. Esselink; burgerlid
  • de heer L. Grievink; burgerlid

Secretariaat

Secretaris van de commissie is mw. S. Lammers. Ze is te bereiken via het e-mailadres gemeente@aalten.nl. Wilt u telefonisch contact? Bel dan naar (0543) 49 33 33.

Agenda en besprekingsverslag

Voor elke vergadering wordt een agenda(externe link) opgesteld die u online kunt raadplegen. Het besprekingsverslag(externe link) dat van elke vergadering gemaakt wordt kunt u ook online raadplegen.

Verordening

De taak, samenstelling en werkwijze van de commissie zijn geregeld bij verordening(externe link).

Jaarverslag 2021 - 2022

Voorwoord

Dit jaarverslag bevat vele onderwerpen over de jaren 2021 en 2022. Als je naar
de inhoudsopgave kijkt zie je al snel dat er vele uiteenlopende onderwerpen
door de CCE behandeld zijn. Dat maakt het commissie werk zo interessant.
Onderwerpen die veelal zijn verweven met het verleden en de huidige tijd. Denk
bijvoorbeeld aan het groots opgezette project 1572. Mede door de ondersteuning
van vele vrijwilligers is dit een geslaagde happening geworden. Of aan
boerderij “de Welsker”, waarvan de schoppe nu vakkundig is gerestaureerd
en klaar voor de toekomst. De eigenaren zijn niet voor niks verkozen tot de
winnaars van de erfgoedprijs. Bijzonder is dat in 2021 er twee winnaars van
deze erfgoedprijs waren. Zowel uit Aalten (Leo van de Linde) als uit Dinxperlo
(Ben Maandag), beiden voor hun inzet op historisch vlak. Veel tijd is geïnvesteerd
in de kerkenvisie, met als resultaat een prachtig manifest voor het behoud
van het religieus erfgoed in onze gemeente en als leidraad voor daar buiten.
Zo zijn er nog veel onderwerpen die ik kan benoemen. Lees dit verslag eens
rustig door en vorm uw eigen beeld over het werk van de commissie. In verband
met de nieuwe Erfgoedwet 2023 namen we afscheid van vijf leden mede dankzij
hun inzet functioneerde de erfgoed commissie met succes!
Dit jaarverslag geeft aan hoe belangrijk ons erfgoed is en het de moeite loont
om ons daar voor in te zetten.

Bent u geïnteresseerd geraakt in het verslag?

Deze kunt u opvragen via gemeente@aalten.nl of telefonisch via (0543) 49 33 33.