Taakomschrijving

De Commissie Cultureel Erfgoed is een door het college ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011 en het monumentenbeleid.

Samenstelling

  • de heer W. Doodeheefver, voorzitter;
  • de heer T. Diepenbroek, namens stichting Historisch Dinxperlo;
  • de heer R. Neerhof; namens ADW
  • de heer D. Migchelbrink, namens Bredevoorts Belang;
  • de heer R. Crols, namens het Gelders Genootschap;
  • de heer G. Lebbink, namens de Bond Heemschut.
  • mevrouw N. Senteur; burgerlid
  • de heer H. Esselink; burgerlid
  • de heer L. Grievink; burgerlid

Secretariaat

Secretaris van de commissie is mw. S. Lammers. Ze is te bereiken via het e-mailadres gemeente@aalten.nl. Wilt u telefonisch contact? Bel dan naar (0543) 49 33 33.

Agenda en besprekingsverslag

Voor elke vergadering wordt een agenda(externe link) opgesteld die u online kunt raadplegen. Het besprekingsverslag(externe link) dat van elke vergadering gemaakt wordt kunt u ook online raadplegen.

Verordening

De taak, samenstelling en werkwijze van de commissie zijn geregeld bij verordening(externe link).

Jaarverslag

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden van de commissie? U kunt het jaarverslag opvragen via gemeente@aalten.nl