In november 2022 heeft het plan voor de herontwikkeling van locatie De Wegwijzer, ingediend door KlaassenGroep BV, ter inzage gelegen in het Kulturhus Dinxperlo. Er is door velen gereageerd op dit plan. De reacties zijn meegegeven aan de jury en de jury heeft het plan met een positief advies voorgelegd aan de gemeente.

Vijftien woningen

Eind 2022 is de herontwikkeling van locatie De Wegwijzer gegund aan KlaassenGroep BV uit Dinxperlo. Op deze locatie worden 15 woningen en een verbindingsroute naar het centrum voor langzaam verkeer gerealiseerd. In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt.