In november 2022 heeft het plan voor de herontwikkeling van locatie De Wegwijzer, ingediend door KlaassenGroep BV, ter inzage gelegen in het Kulturhus Dinxperlo. Er is door velen van u gereageerd op dit plan. De reacties zijn meegegeven aan de jury en de jury heeft het plan met een positief advies voorgelegd aan de gemeente.

KlaassenGroep BV bouwt 15 woningen

Eind 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten om de herontwikkeling van locatie De Wegwijzer te gunnen aan KlaassenGroep BV uit Dinxperlo. Op deze locatie worden door KlaassenGroep BV 15 woningen gerealiseerd en een verbindingsroute naar het centrum voor langzaam verkeer. In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte!