Wat is het?

In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Als u op een openbare plek wilt demonstreren, meldt u dit minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente. Zo kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en de veiligheid.

Hoe werkt het?

Het is belangrijk dat de demonstratie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom van tevoren met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bijvoorbeeld dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten.

Wanneer mag de gemeente een demonstratie verbieden?

 • U heeft uw demonstratie te laat gemeld bij de gemeente.
 • U heeft de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven.
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid.
 • Om te voorkomen dat er opstootjes en agressie ontstaat.
 • Om de gezondheid te beschermen.

De inhoud van een demonstratie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

Als u een betoging op een openbare plaats wilt organiseren, bent u verplicht dit aan de gemeente te melden (kennisgevingsplicht). Een betoging c.q. openbare manifestatie moet minimaal 72 uur voor het plaatsvinden ervan door middel van een formulier bij de burgemeester worden gemeld.

Los van de vrijheid op openbare manifestaties, kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging verbinden. Hij kan deze zelfs verbieden als de openbare orde in het gedrang komt.

Wat moet ik doen?

De kennisgeving van het voornemen tot het houden van een betoging op een openbare plaats moet u doen aan de burgemeester.

U meldt uw manifestatie bij de gemeente. Geef de gemeente de volgende gegevens:

 • uw naam en adres
 • het doel van de bijeenkomst
 • datum van de bijeenkomst
 • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
 • de plaats en/of de route
 • aantal personen dat u verwacht
 • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen voor betoging/ openbare manifestatie.

melding betoging/openbare manifestatie

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.