Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat heb ik nodig?

Uw geldige identiteitsbewijs

Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen

Direct regelen

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

DigiD linkAanvraag gehandicaptenparkeerkaart Personen

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart Instellingen

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden voor het aanvragen gehandicaptenparkeerkaart. 

Extra informatie

Om in aanmerking te komen voor:

Bestuurderskaart

 • Bent u in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen. U heeft een aantoonbare loopbeperking van ten minste zes maanden.
 • Kunt u zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • Kunt u niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen, ook niet met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator.
 • Kunt u niet zelf auto rijden.
 • Heeft u continu de hulp van een bestuurder nodig.

Instellingenkaart

 • Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Vraagt u voor het eerst bij de gemeente Aalten een parkeerkaart aan of is uw huidige kaart voor minder dan 5 jaar afgegeven, dan kijken we of er voldoende informatie bekend is om te bepalen of de kaart verstrekt kan worden. Als dit niet het geval is, sturen we uw aanvraag door een medische beoordelingsinstantie waarmee wij samenwerken. Deze instantie adviseert de gemeente om wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken. Er wordt bij dit onderzoek gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden en uw lichamelijke situatie.