Wat is het?

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats dient de aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

 • De aanvrager dient ingeschreven te zijn als inwoner van de gemeente.
 • De aanvrager verplaatst zich zelfstandig in een door haar-/hemzelf bestuurd eigen motorvoertuig op meer dan twee wielen.
 • De aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs.
 • De aanvrager voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals beschreven in artikel 1 lid 1 onder a van de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart (CDJZ/WBI/2001-829).
 • De aanvrager beschikt niet over parkeerruimte op eigen terrein en kan dit ook niet op een redelijke wijze realiseren.
 • De te markeren parkeerplaats vormt geen belemmering voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer e.d., en er blijven voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor algemeen gebruik.
 • De gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren binnen de loopafstand / verplaatsingsmogelijkheid van belanghebbende, en in ieder geval binnen een afstand van 100 meter vanaf de woning.

Wat heb ik nodig?

 • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart
 • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt.

Direct regelen

Online aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag indienen voor een invalidenparkeerplaats.

DigiD linkAanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Extra informatie

Cliëntondersteuning

Helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.
De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor Cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland Doetinchem. Tel.0314-34 42 24.

Maar ook bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten) Tel.0543-47 39 93

Meer informatie: neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten 0543-49 33 33.

Heeft u gevonden wat u zocht?