Wat is het?

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats dient de aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

  • De aanvrager dient ingeschreven te zijn als inwoner van de gemeente.
  • De aanvrager verplaatst zich zelfstandig in een door haar-/hemzelf bestuurd eigen motorvoertuig op meer dan twee wielen.
  • De aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs.
  • De aanvrager voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals beschreven in artikel 1 lid 1 onder a van de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart (CDJZ/WBI/2001-829).
  • De aanvrager beschikt niet over parkeerruimte op eigen terrein en kan dit ook niet op een redelijke wijze realiseren.
  • De te markeren parkeerplaats vormt geen belemmering voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer e.d., en er blijven voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor algemeen gebruik.
  • De gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren binnen de loopafstand / verplaatsingsmogelijkheid van belanghebbende, en in ieder geval binnen een afstand van 100 meter vanaf de woning.

Wat heb ik nodig?

  • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart
  • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt.

Direct regelen

Online aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag indienen voor een invalidenparkeerplaats.

DigiD linkAanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.