Wat is het?

Bij geconstateerde of dreigende gladheid gaat de gemeente strooien. Als strooimiddel wordt zout in opgeloste vorm gebruikt, het zogenaamde nat strooien. Dit kan preventief worden gestrooid. Dit is te zien als ’s avonds de strooiwagen rond gaat wanneer het nog niet glad is, maar dat gladheid wordt verwacht in de ochtenduren. In de Achterhoek wordt door alle gemeentes gelijktijdig gestrooid. De gemeente Oost Gelre vormt hierop soms een uitzondering, dit kan dus op de gemeentegrenzen tussen Aalten en Lichtenvoorde tot verschillende wegdekcondities leiden.

Bekijk op de kaart het overzicht van de strooiroutes.

Hoe werkt het?

De strooiroute ligt vast en is elke keer hetzelfde. Allereerst worden de belangrijkste wegen behandeld. Dit zijn met name de druk bereden doorgaande routes, gevaarlijk hellende wegen en bus- en schoolroutes. Het strooien van een route vergt ongeveer 3 - 3,5 uur. Zowel uit financieel oogpunt als met betrekking tot schade aan het milieu worden niet alle wegen gestrooid. De routes zijn zodanig ingericht dat een ieder vrij snel op een gestrooide route kan komen. Alleen bij langdurige gladheid of bij ernstige ijzel wordt de route uitgebreid met de overige straten.

Wat moet ik doen?

Ieder van u kan ook een steentje bijdragen aan de gladheidbestrijding door bij sneeuwval de stoep bij uw woning sneeuwvrij te maken. Het is vaak maar een kleine moeite en er zullen veel dankbare voetgangers gebruik maken van uw schoongemaakte stoep.