Wat is het?

U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt. Meld uw hond aan bij de gemeente. U krijgt dan een keer per jaar een aanslag hondenbelasting van de gemeente.

Voor een (blinden)geleidehond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor honden, die in een asiel verblijven en voor puppies jonger dan 3 maanden (als deze bij de moederhond verblijven) betaalt u geen hondenbelasting.

Wat moet ik doen?

Procedure

  1. U bent verplicht om, binnen de door uw gemeente gestelde termijn, aan de gemeente door te geven dat u houder van één of meerdere honden bent geworden. De gemeente beschikt over formulieren waarop u dit kunt vermelden.
  2. Op grond van uw informatie stuurt de gemeente aan de hoofdbewoner een jaarlijkse aanslag.
  3. Indien u uw hond(en) niet aanmeldt, kan de gemeente u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan.

Bezwaar

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor aan- of afmelden hond voor de hondenbelasting.

Aan- of afmelden hond voor de hondenbelasting(externe link)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Wat kost het?

De hondenbelasting 2023 bedraagt per belastingjaar:

  • per hond € 48,75
  • voor een kennel € 146,25

Extra informatie

Voor de controle op de hondenbelasting wordt een hondenpenning verstrekt. Aan de hand van deze penning kan de hondenwachter eenvoudig zien of voor de hond hondenbelasting wordt betaald. Na aanmelding van uw hond wordt de penning zo spoedig mogelijk toegezonden.

Verlies hondenpenning

Bij verlies of beschadiging kunt u een nieuwe hondenpenning aanvragen bij de gemeente. Voor de kosten, die hieraan verbonden zijn, krijgt u een nota. Hiervoor betaalt u in 2023 € 10,85. Jaarlijks wordt een nieuw tarief vastgesteld.