Huis aan huisactie, collecte of kledinginzameling

Wat is het?

Huis aan huis actie of collecte

Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? U moet hiervan een melding doen bij de gemeente.

Kleding inzamelen

Wilt u kleding inzamelen dan kunt u een mail sturen aan gemeente@aalten.nl.

Venten

Wilt u goederen op straat of diensten huis-aan-huis verkopen? Dan heeft u in de gemeente Aalten geen ventvergunning nodig voor het aanbieden van handel. Het gaat hierbij om zowel het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen.

Hoe werkt het?

De gemeente hanteert voor collectes/huis-aan-huisacties een spreidingsbeleid. Naast de landelijke collectes van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) mag in een woonkern slechts nog 1 andere collecte/huis-aan-huisactie plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u in bepaalde periodes niet kunt collecteren of huis-aan-huisacties kunt houden. Tevens kan het zijn dat een week voor of na u eenzelfde soort actie plaatsvindt. Uiteraard willen wij dit voorkomen.

Bel daarom altijd met ons (0543) 49 33 33 wanneer u voornemens bent een collecte/huis-aan-huisactie te organiseren, zodat we in goed overleg een passende oplossing kunnen vinden.

U moet uw melding uiterlijk drie weken van te voren indienen.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen voor huis-aan-huisactie, collecte.

Melding collecte/huis-aan-huisactie

  • kies voor de activiteit Collecte en verkoopactie

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.