Wat is het?

Als u een nieuwbouwhuis hebt gekocht of gehuurd en u weet niet wat uw huisnummer is, vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst.

Wat moet ik doen?

U kunt uw (extra) huisnummer aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u doen met het formulier "Huisnummertoekenning, aanvraag ". Dit formulier kunt u opvragen bij de gemeente.

Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

  • een situatietekening (duidelijk zichtbaar aan welke straat de hoofdingang zich bevindt);
  • een plattegrond met maatvoering (zodat de oppervlakte berekend kan worden) en aangeven wat de indeling van het pand is.

Heeft u een (extra) huisnummer nodig? Bijvoorbeeld omdat u gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan doet u de aanvraag met die voor een omgevingsvergunning.

Wilt u een huisnummerbordje aanvragen en/of heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact via het Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar: gemeente@aalten.nl

Wat kost het?

Als een huisnummer wordt toegekend en u daarvoor een huisnummerbesluit heeft ontvangen, verstrekt de gemeente u kosteloos één nummerbordje.

Voor diegenen die in het Buitengebied wonen kan er een huisnummerbordje op een paaltje worden geplaatst.

Tegen betaling van € 10,00 op IBAN: NL06 BNGH 0285 0000 20 t.n.v. de gemeente Aalten o.v.v.paaltje met huisnummerbordje 'met straatnaam en huisnummer' zal dit paaltje met bordje besteld en geplaatst gaan worden.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een huisnummering aanvragen.

Aanvraag huisnummering

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Algemene informatie

De gemeente moet elk verblijfsobject (huis, bedrijf, kerken, trafo's, garageboxen e.d.) nummeren. Ook moet zij namen vaststellen voor nieuwe straten, pleinen en andere delen van de openbare ruimte (bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuw bestemmingsplan en/of een omgevingsvergunning). Bovenstaande geldt voor alle verblijfsobjecten die voldoen aan de voorwaarden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).