Hulp bij het vinden van werk of dagbesteding

Wat is het?

U wilt (weer) aan de slag. Het UWV en de gemeente kunnen u helpen bij het vinden van werk of een passende daginvulling. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning:

Hulp van het UWV

Bent u ziek uit dienst gegaan bij een werkgever? Of krijgt u een inkomen vanuit het UWV? Dan kunnen het UWV en de gemeente u helpen. Denk bijvoorbeeld aan:

Opleiding

U kunt een opleiding krijgen op een school die rekening houdt met de schooltijden van uw kinderen. Soms bieden ze zelfs kinderopvang. U kunt de opleiding ook parttime volgen.

Financiële hulp

Financiële hulp voor kosten die te maken hebben met uw herintreding. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen. 

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking naar of in een baan, als werken zonder ondersteuning niet lukt. U krijgt dus alleen ondersteuning van een jobcoach als en zo lang dit noodzakelijk is.

Wat moet ik doen?

Ga naar een Werkplein bij u in de buurt. Hier werken de gemeente en het UWV samen om u aan werk te helpen.

U kunt ook zelf direct zoeken naar werk. Bijvoorbeeld via advertenties in de krant, bij het UWV, bij uitzendbureaus, via internet of via uw eigen netwerk. Ook kunt u herintreden als u een gesubsidieerde baan krijgt of vrijwilligerswerk doet.
 

Hulp van het Simpel switchen-team

U wilt aan het werk of op een andere manier meedoen op een voor u passende plek. Als het UWV u daarbij niet kan helpen, dan kunt u voor hulp bij het Simpel switchen-team terecht. Simpel switchen is ervoor bedoeld dat iedere inwoner van de gemeente Aalten kan meedoen op de best passende plek. Dat kan een werkplek bij een bedrijf zijn, maar ook een dagbestedingsplek. Dit klinkt misschien heel vanzelfsprekend, maar als een andere plek voor u beter past en u krijgt daardoor met een andere wet of financiële situatie te maken, dan kan dat soms best ingewikkeld zijn. Het team van Simpel switchen Aalten helpt u daarbij.

Om u goed te kunnen helpen kan het noodzakelijk zijn dat direct betrokkenen rondom uw vraag uw persoonlijke gegevens met elkaar delen.

Ervaringen met Simpel switchen

Afgelopen jaren hebben we samen met inwoners ervaring opgedaan met Simpel switchen. We hebben deelnemers gevraagd of zij hierover iets willen vertellen. In het filmpje hieronder vertelt Lammie over haar ervaringen met Simpel switchen.

Lammie vertelt over haar ervaringen

Ook op de website van Movisie leest u verhalen van mensen die de stap hebben gezet naar een andere vorm van werk.

Wat moet ik doen?

U kunt zich, eventueel met hulp van uw contactpersoon, via e-mail simpelswitchen@aalten.nl aanmelden bij het team van Simpel switchen Aalten (ondergebracht bij Laborijn). U kunt ook iemand anders aanmelden die interesse heeft, uiteraard met toestemming van diegene. 
Een medewerker van het team neemt vervolgens contact met u op om uw wensen te bespreken.