HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Openbare orde en Veiligheid  |  Standplaats, aanvraag vergunning

Standplaats, aanvraag vergunning

Algemeen

Met dit formulier kunt u vergunning vragen voor het in de uitoefening van handel goederen te koop aanbieden, dan wel diensten aanbieden, aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats.

Meer informatie

Wilt u nog meer informatie? Raadpleeg dan de betreffende productomschrijving "standplaats".

Online aanvragen

U kunt de aanvraag online afhandelen. Klik hieronder op de onderstaande knop Aanvraag vergunning (solitaire) standplaats.

Aanvraag vergunning (solitaire) standplaats

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie