HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Openbare orde en Veiligheid  |  Stoken snoeihout, aanvraag ontheffing

Stoken snoeihout, aanvraag ontheffing

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online een ontheffing aanvragen voor stoken snoeihout.

Aanvraag stookontheffing

Informatie

Meer informatie vindt u bij de productbeschrijving verbranden van snoeihout.

Aanvullende informatie

Uitsluitend snoeiafval afkomstig van landschappelijk onderhoud mag worden verbrand; geen bedrijfsafval.

Vuur stoken in droge periodes of wanneer er storm op komst is, brengt het risico op natuurbrand met zich mee. Kijk daarom - voordat u gaat stoken - op www.natuurbrandrisico.nl om te bepalen of u mag stoken en zo ja, hoe u dat op een verantwoorde wijze kunt doen. In ieder geval mag u bij code oranje en rood niet stoken.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie