HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Openbare orde en Veiligheid  |  Stoken snoeihout, aanvraag ontheffing

Stoken snoeihout, aanvraag ontheffing

Algemeen

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het stoken van snoeihout in de openlucht. Lees hier alle informatie over het verbranden van snoeihout.

Let op!

Uitsluitend snoeiafval afkomstig van landschappelijk onderhoud mag worden verbrand; geen bedrijfsafval.

Vuur stoken in droge periodes of wanneer er storm op komst is, brengt het risico op natuurbrand met zich mee. Kijk daarom - voordat u gaat stoken - op www.natuurbrandrisico.nl om te bepalen of u mag stoken en zo ja, hoe u dat op een verantwoorde wijze kunt doen. In ieder geval mag u bij code oranje en rood niet stoken.

Online aanvragen

U kunt de ontheffing meteen online aanvragen. Klik hieronder op de link. Als u het formulier heeft ingevuld kunt u deze eventueel voor uw eigen administratie nog uitprinten.

Hier online ontheffing aanvragen

Schriftelijk

Wilt u de aanvraag schriftelijk doen? Print dan onderstaand pdf-bestand uit. Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie