HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de gemeente. Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Wacht daarmee niet te lang, anders ontvangt u misschien een aanmaning waarbij extra kosten in rekening gebracht worden.

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Het formulier kunt u downloaden van deze website. Zie het onderdeel 'Formulieren'.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie