HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In verband met het coronavirus gelden er voorlopig andere voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met team Dienstverlening.

Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeente Aalten kunt u in de trouwzaal van het gemeentehuis in Aalten uw geregistreerd partnerschap laten registreren. 

Maandagmorgen om 09.00 en om 09.30 uur kunt u uw partnerschap kosteloos laten registreren. Hierbij mogen alleen uw getuigen aanwezig zijn.

Ook kennen wij een partnerschapsregistratie zonder ceremonie. Dit kan op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij deze vorm registratie mag u met een gezelschap van max. 8 personen (incl. getuigen) komen.

De kosteloze partnerschapsregistraties en de partnerschapsregistratie zonder ceremonie worden voltrokken in een vergaderkamer van de locatie Aalten, Hofstraat 8.

Locatie naar keuze

Sinds een paar jaar is het mogelijk op een bijzondere locatie in de gemeente Aalten uw partnerschap te laten registreren. U kunt hierbij denken aan een speciale plek of horecagelegenheden. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek een locatie aanwijzen als locatie voor uw partnerschapsregistratie. Als u een locatie heeft gevonden dient u uiterlijk drie maanden van te voren een schriftelijk verzoek in te dienen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Het college kijkt of de betreffende locatie geschikt is. Houdt u hierbij rekening met extra kosten. Bij het onderdeel 'formulieren' kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Attentie!

Afschriften en uittreksels zoals hierboven genoemd zijn voor een partnerschapsregistratie in deze gemeente niet nodig voor burgers die vanaf hun geboorte in Nederland wonen en waarbij eventuele vorige huwelijken/partnerschappen in Nederland hebben plaatsgevonden. Vraag dit na bij de gemeente.
Als aanstaande partner in het buitenland geboren is, buiten Nederland woont of gewoond heeft, zijn deze documenten wél nodig om een partnerschap te laten registreren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Kosten geregistreerd partnerschap

Dag Tijdstip Tarief 2022 
Maandag t/m vrijdag 09.00-16.00 uur € 381,30
Maandag t/m vrijdag niet vallend tussen 09.00-16.00 uur € 581,90
Zaterdag, algemeen erkende feestdag of aangewezen dag ingevolge de Algemene Termijnenwet 09.00-16.00 uur                                                          € 762,70
Maandagochtend: voltrekking zonder ceremonie in spreekkamer, uitsluitend in het bijzijn van max. 4 getuigen 09.00 en 9.30 uur gratis
Maandag t/m donderdag: voltrekking zonder ceremonie in spreekkamer: uitsluitend in het bijzijn van max. 8 personen incl. getuigen 09.00-16.00 uur € 96,35

Diverse tarieven

Omschrijving Tarief 2022
Afschrift akte geregistreerd partnerschap € 14,30
Partnerschapsboekje € 26,75
Benoemen andere locatie (toeslag) € 107,10
Benoemen eigen trouwambtenaar € 80,35
Annulering/wijziging € 34,50

Wij verzoeken u alle kosten te betalen wanneer u bij ons bent voor het inleveren van de melding voorgenomen partnerschapsregistratie (liefst per pin).

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Veel informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. De gemeenschap van goederen is veranderd naar een beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschappen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl of navragen bij een notaris. Ook als u twijfelt over uw keuze doet u er verstandig aan een notaris te raadplegen. U bent vrij in de keuze van een notaris (zie www.notaris.nl).

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Reglement burgerlijke stand 2020

  Raadpleeg hier het reglement.

 • Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2020

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2020

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Verordening leges 2022

  Raadpleeg hier de verordening 2022.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie