HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan.

U kunt de toeslag aanvragen als:

 • u en uw partner overdag werken
 • u een opleiding volgt
 • u een uitkering krijgt

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Dankzij de kinderopvangtoeslag is het mogelijk voor ouders om werk en zorg te combineren. Ouders moeten voor kinderopvang een eigen bijdrage betalen. Wanneer uw kind naar een geregistreerd kindercentrum gaat kunt u in aanmerking komen voor deze vergoeding. Of uw kinderopvang is geregistreerd, kunt u opzoeken in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Werkt u (ook) betaald in de gastouderopvang? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt de toeslag krijgen voor de volgende soorten kinderopvang:

 • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf.
 • Buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
 • Gastouderopvang. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Ouderparticipatiecrèches waarbij een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
 • Eigen oppas. De oppas is geregistreerd als gastouder en u betaalt de oppas wit. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.
 • Peuteropvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

De Belastingdienst regelt de kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op www.toeslagen.nl.

Financiële vergoeding kosten kinderopvang

Heeft u geen werkgever en moet u gebruik maken van kinderopvang? Niet de Belastingdienst (er is immers geen werkgever), maar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de gemeente betaalt in bepaalde gevallen een deel van de kosten van de kinderopvang.
U behoort ook tot de doelgroep die recht heeft op een bijdrage in de kosten van kinderopvang als u via het UWV een (re)integratietraject volgt en u ontvangt een uitkering op grond van de WW, WIA, WAO, Ziektewet of Wajong. In dat geval betaalt het UWV mee in de kosten van kinderopvang.

Wanneer u niet zeker bent of u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u nadere informatie vinden op de site van de Belastingdienst. Of informeer bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI), zij voert namens de gemeente Aalten de regeling uit.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner
 • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie
 • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Inloggen doet u met uw DigiD.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie