Reguliere peuteropvang, subsidieregeling voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Wat is het?

De gemeente Aalten heeft voor ouder(s) die van reguliere peuteropvang gebruik willen maken, maar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst de "Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Aalten 2022".

Hoe werkt het?

Maakt uw peuter gebruik van reguliere peuteropvang bij een in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde kinderopvangaanbieder in de gemeente Aalten en komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dan kunt u een beroep doen op een gemeentelijke subsidie.

Op basis van deze regeling kunt u een tegemoetkoming krijgen in de opvangkosten voor reguliere peuteropvang voor uw kind zolang deze tussen de 2 en 4 jaar oud is en nog niet naar het basisonderwijs gaat. Deze tegemoetkoming is gelijk aan de kinderopvangtoeslag, waar u volgens de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst op basis van uw verzamelinkomen recht op zou hebben.

De kinderopvangorganisatie vraagt de subsidie bij de gemeente aan en brengt dit in mindering op uw factuur.

U moet hiervoor het formulier "ouderverklaring met inkomensgegevens" bij uw kinderopvangorganisatie indienen. Via deze ouderverklaring verklaart u geen recht op kindertoeslag te hebben dan wel een beperkt recht. Het formulier kunt u opvragen uw kinderopvangorganisatie of bij de gemeente.