HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school te groot of kan het kind wegens zijn structurele beperking niet zelfstandig naar school. De gemeenteraad heeft hiervoor de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Aalten vastgesteld.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de verordening leerlingenvervoer en de daarbij behorende beleidsregels  staat wanneer u aanspraak kunt maken op leerlingenvervoer.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Op het aanvraagformulier met de toelichting staat vermeld wat de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Het is uiteraard ook mogelijk om het aanvraagformulier bij de gemeente of samen met een van onze medewerkers in te vullen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de consulent leerlingenvervoer.

De consulent stuurt u daarna de aanvraagformulieren toe.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Bij vervoer naar scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs hanteert de gemeente Aalten een financiële drempel (er is geen eigen bijdrage voor het voortgezet speciaal onderwijs).

Er wordt aan de ouders van leerlingen die een school voor primair basisonderwijs bezoeken die verder is gelegen dan 20 kilometer van de woning een eigen bijdrage gevraagd naar draagkracht. Jaarlijks wordt de hoogte van de bijdrage bijgesteld.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Beleidsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie