HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Meedoenregeling

Meedoenregeling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente wil sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten onder inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum stimuleren. Daarvoor is er de meedoenregeling.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en geen eigen vermogen boven de vastgestelde vermogensgrenzen heeft. 

Vermogensgrenzen per 1 januari 2020:

 • alleenstaande €6225,--
 • alleenstaande ouder  €12.450,--
 • gehuwden/samenwonenden  €12.450,--
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergoeding aan bij team Zorg en Inkomen. Het formulier kunt u vanaf deze website downloaden (zie het onderdeel "Formulieren").

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Is uw inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u jaarlijks een tegemoetkoming aanvragen voor activiteiten op sportief, sociaal, cultureel of educatief gebied.

U kunt dan denken aan:

 • contributies van sport-, jeugd- of jongerenverenigingen;
 • individuele sportactiviteiten;
 • contributies voor kindervakantieweken, buurtverenigingen, ouderen- of patiëntenverenigingen en amateuristische kunstbeoefening;
 • cursusgeld of eigen bijdragen voorhobby, educatie of (muziek)onderwijs;
 • abonnement zwembad, bibliotheek, musea, schouwburg, bioscoop, krant of tijdschriften;
 • telefoonkosten;
 • aanschaf of vervanging van identiteitsbewijzen;
 • abonnement internet en aanschaf of vervanging computer.

Maximale vergoeding per kalenderjaar

inwonende kinderen tot 18 jaar: €200 per kind

Volwassenen: €150 per persoon

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten

  Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie