HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en omgevingsdiensten controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

Milieuklachten over bedrijven meldt u niet bij de gemeente maar bij de provincie. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) behandelt in de meeste gevallen de milieuklachten die veroorzaakt worden door bedrijven in de gemeente. Om meldingen door te geven en te registreren maakt de ODA gebruik van het klachtenloket van de provincie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van het milieu in zijn grondgebied. Dit doen toezichthouders. Deze toezichthouders werken voor de gemeente of voor een omgevingsdienst. Die toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
 • geven informatie;
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
 • mogen documenten bekijken en kopie├źn maken;
 • monsters nemen en spullen onderzoeken;
 • voertuigen stoppen en onderzoeken en
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Als die medewerking niet gegeven wordt kan de toezichthouder de politie om hulp vragen.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Milieuvervuiling of overlast veroorzaakt door een bedrijf kunt u op de volgende manier melden:
Online webformulier: melding via klachtenloket
e-mail: provincieloket@gelderland.nl
telefonisch: (026) 359 99 99

Als het niet over een bedrijf gaat:

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Wat kunnen de gemeente of de omgevingsdienst verder doen?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kunnen de gemeente of de omgevingsdienst namens de gemeente een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
 • de ongewenste situatie opheffen
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
 • een boete geven.

Er kan ook strafrechtelijk worden opgetreden. Net als de politie. Samen met het het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

 • proces-verbaal opmaken;
 • een waarschuwing geven;
 • een regeling treffen waarbij de dader betaalt;
 • iets in beslag nemen of
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf

Schadevergoeding

 • U kunt schadevergoeding vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die u geleden heeft.
 • Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie