HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

Waarde van uw pand of woning

De gemeente taxeert uw woning vanaf 2007 elk jaar. De getaxeerde waarde van uw woning geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen.

Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerende zaakbelasting voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat in een andere gemeente meer of minder belasting betaald moet worden, terwijl het pand net zo veel waard is als het uwe.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerende-zaakbelasting. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
 • De situatie op 1 januari van het jaar is bepalend voor de belastingplicht. Als u in de loop van het jaar verhuist en/of de woning verkoopt, vindt er géén verrekening via de gemeente plaats. Wel zal de notaris bij de overdracht van de woning het eigenaarsdeel van de aanslag verrekenen met de nieuwe eigenaar
 • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,1409 %;

 • b.

  de eigenarenbelasting

  • i.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1308 %;

  • ii.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1888 %.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Op uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Aalten' kunt u de WOZ-beschikking en het taxatieverslag van uw woning raadplegen. U logt in met uw DigiD.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie