HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Parkeren in de blauwe zone

Parkeren in de blauwe zone

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (‘blauwe zone’), dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. De maximale parkeertijd in het centrum van Aalten is twee uur. De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. De blauwe zone is ingesteld op de volgende wegen:

 • Bredevoortsestraatweg
 • De Hoven
 • Haartsestraat
 • Hofstraat
 • Hoge Blik
 • Hogestraat
 • Kerkstraat
 • Köstersbulte
 • Lage Blik
 • Landstraat
 • Markt
 • Oosterkerkstraat
 • Stationsstraat

Bij de gemeente kunt u enkel een tijdelijke ontheffing van het verbod op langdurig parkeren aanvragen ten behoeve van tijdelijk werkzaamheden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Dient u tijdelijke werkzaamheden te verrichten binnen de blauwe zone in de kern Aalten? Dan vraagt u de tijdelijke ontheffing aan bij de gemeente. Bij de aanvraag moet het volgende worden vermeld:

• kenteken voertuig (inclusief kenteken aanhangwagen indien noodzakelijk)
• plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
• reden en noodzaak van de ontheffing
• hoe lang u de ontheffing nodig hebt

De tijdelijk ontheffing vraagt u aan via een digitaal formulier: zie onderdeel direct regelen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief (2021) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 44,30.

Het tarief (2022) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 45,40.
 

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor een tijdelijke ontheffing  van het verbod voor het langdurig parkeren in de blauwe zone.

Aanvraag parkeerontheffing

Aanvullende informatie

U betaalt de ontheffing tegelijk met deze aanvraag. Mocht de ontheffing onverhoopt niet verleend worden, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op uw rekening.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie