HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Starterslening

Starterslening

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U staat op het punt om uw eerste woning te kopen, samen of alleen. Door de verhitte woningmarkt komt u echter net dat laatste beetje tekort. Door het aanvragen van een Starterslening kunt u maximaal €25.000 extra lenen bovenop uw hypotheek. De eerste drie jaar hoeft u als starter geen rente en aflossing te betalen. Na drie jaar wordt dit opnieuw beoordeeld op basis van het inkomen (hertoets). De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. De lening wordt verstrekt door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Gemeente Aalten stelt budget beschikbaar voor de komende twee jaar voor ca. 40 starters. De Starterslening wordt verstrekt zolang er budget is.

Om in aanmerking te komen voor de Starterslening moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden worden genoemd in de verordening (zie lokale regelgeving), hieronder zijn de belangrijkste vermeld:

 • U bent 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland en verblijfsgerechtigd.
 • Dit is de eerste woning die u koopt. Wanneer u samen een huis koopt, geldt dit voor u beiden.
 • U betrekt zelf de woning. Wanneer u samen een huis koopt, geldt dit voor u beiden.
 • De gekochte woning staat in de gemeente Aalten (starters van buiten de gemeente zijn dus ook welkom).
 • De koop-/aanneemsom van de woning is maximaal €250.000.
 • De hypotheek en de Starterslening moeten worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat betekent dat de eerste hypotheek ook met NHG moet worden aangegaan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via het online formulier en DigiD vult u uw aanvraag in (zie Direct regelen). Zorg dat u een bestand met het (voorlopige) koopcontract en een kopie van uw identiteitsbewijs alvast heeft klaarstaan. Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging en binnen acht weken een digitale toewijzings- of afwijzingsbrief van ons. In het geval van toewijzing gaat u naar de pagina van gemeente Aalten op de website van SVn. Let op! Onze toewijzingsbrief is 8 weken geldig. U dient dus binnen 8 weken contact op te nemen met het SVn. Het SVn voert een financiële toets uit. Hierna ontvangt u een offerte van SVn. De rol van de gemeente is beperkt tot een eerste toets en het verzenden van de toewijzingsbrief. Alle overige werkzaamheden worden door het SVn uitgevoerd.

Klik hier voor een gedetailleerd stappenplan. Zie ook dit filmpje voor een korte uitleg over de procedure.

Voor meer informatie kunt u ook bij veelgestelde vragen van het SVn kijken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De eerste drie jaar betaalt u als starter geen maandlasten. Na drie jaar vindt er een hertoets plaats. De actuele rente is te vinden op SVn/rente. Dit betekent niet dat de Starterslening geheel kosteloos is. Hieronder een korte uitleg per begrip en de eventuele kosten voor de starter.

Koop-/aanneemsom

Het bedrag dat betaald wordt voor de gekochte grond en woning. Voor de Starterslening geldt dat de koop-/aanneemsom maximaal €250.000 is.

Bedrag Starterslening

Voor de berekening van het bedrag van de Starterslening wordt uitgegaan van maximaal 20% van de koop-/aanneemsom plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten of de marktwaarde uit het taxatierapport. Het bedrag kan echter nooit meer zijn dan €25.000. Voor de Starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee. Als uw bod hoger is dan de getaxeerde marktwaarde van de woning, kunt u het verschil niet financieren met de Starterslening. Het overbieden betaalt u van uw eigen geld.

Verbeter- of meerwerkkosten

Dit zijn kosten die samenhangen met verbeteringen die u aan een woning wilt aanbrengen. Deze tellen mee voor de berekening van het leenbedrag.

Hoofdsom

De hoofdsom zijn de volgende kosten bij elkaar opgeteld: koop-/aanneemsom, verbeter-/meerwerkkosten, afsluitkosten hypotheek en NHG kosten. Dit is het bedrag dat na 30 jaar afgelost moet zijn.

Andere kosten

 • Afsluitkosten bij SVn zijn €750 en de borgtochtprovisie NHG is 0,7% over de hoofdsom. Deze kosten worden ingehouden over de hoofdsom.
 • Hertoetskosten (na 3 jaar) bedragen €155 en zijn voor eigen rekening.
 • Overige kosten zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris zijn voor eigen rekening.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor een Starterslening.

Aanvraag Starterslening

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening Starterslening Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie