HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verbranden van snoeihout

Verbranden van snoeihout

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • U mag niet zomaar snoeihout verbranden in de openlucht.
  • Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

U heeft geen ontheffing nodig voor vuur met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of voor een vuur om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

Vuur stoken in droge periodes of wanneer er storm op komst is, brengt het risico op natuurbrand met zich mee. Kijk daarom - voordat u gaat stoken - op www.natuurbrandrisico.nl om te bepalen of u mag stoken en zo ja, hoe u dat op een verantwoorde wijze kunt doen. In ieder geval mag u bij code oranje en rood niet stoken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Stoken in de openlucht is verboden. Voor het verbranden van snoeihout dat afkomstig is van landschappelijk onderhoud kan de gemeente ontheffing verlenen. Hierbij wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de meeste vogelsoorten. De ontheffing wordt daarom alleen verleend voor de periode van 1 augustus tot 1 maart.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet als het gaat om vuur van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het gaat om een vuur voor koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar voor de omgeving opleveren.

Voorwaarden

Bij een ontheffing gelden voorschriften. Die gaan over bijvoorbeeld de minimumafstand tot gebouwen of een bos, of over de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanvraag ontheffing

Een ontheffing voor het verbranden van snoeihout kan digitaal worden aangevraagd (Direct regelen).

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn

  • Het belang van de openbare orde en veiligheid.
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  • Bescherming van flora en fauna.
  • Voorkomen van hinder.
  • Nuttige toepassing van afvalstoffen.

Als de gemeente u de gevraagde ontheffing weigert, dan heeft u tot zes weken nadat die beslissing is verzonden nog de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen twee weken bericht of u de ontheffing krijgt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan het verkrijgen van een stookontheffing zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Vanwege de minimale afstanden die in de voorschriften staan, mag u binnen de bebouwde kom geen snoeihout verbranden.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor verbranden snoeihout.

Aanvraag stookontheffing

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie