HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente taxeert ieder jaar de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting (OZB), de heffingen van het waterschap en de belastingdienst (eigenwoningforfait). Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
 • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
 • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
 • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
 2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Deze kunt u ook via uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Aalten' opvragen en zelf afdrukken. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. Voor 'Mijn Aalten' heeft u een DigiD-code nodig!
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Openbaarheid WOZ-waarde woningen. 

De WOZ- waarde van alle woningen is vanaf 1 oktober 2016 openbaar en in te zien via het WOZ-waardeloket.

Ook kunt u als voorheen de WOZ-waarde van uw eigen woning (voor zover deze in de gemeente Aalten is gelegen) inzien op ‘Mijn Aalten' of opvragen bij de gemeente.

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een WOZ-beschikking en/of taxatieverslag. U kunt deze op verzoek alsnog toegezonden krijgen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor taxatieverslag WOZ of indienen bezwaarschrift WOZ beschikking.

Aanvraag taxatieverslag WOZ

Indienen bezwaarschrift WOZ beschikking

Aanvullende informatie

Bij het aanslagnummer moeten de laatste twee nullen niet ingevoerd worden en moet u de postcode invoeren van de tenaamstelling van de aanslag.

Bedrijven kunnen hiervoor inloggen op een speciale website. Het aanslagnummer, postcode en huisnummer dienen als inloggegevens.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2022

  Raadpleeg hier de verordening 2022.

 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie