HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting, de heffingen van het waterschap en de belastingdienst (eigenwoningforfait). Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
 • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
 • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
 • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
 2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Deze kunt u ook via uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Aalten' opvragen en zelf afdrukken. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. Voor 'Mijn Aalten' heeft u een DigiD-code nodig! Heeft u die niet, vraag dan het taxatieverslag schriftelijk aan via het formulier dat u vindt bij het onderdeel 'Formulieren'.
 3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
 4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog of te laag vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet (WOZ-beschikking) bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

U kunt uw afrekening afvalstoffenheffing (Diftar), uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, uw WOZ-beschikking, taxatieverslag (indien van toepassing) en bijbehorende bijsluiters digitaal raadplegen en eventueel downloaden via uw persoonlijke internetpagina "Mijn Aalten". U beschikt dan meteen over de gewenste informatie.


De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Openbaarheid WOZ-waarde woningen. 

De WOZ- waarde van alle woningen is vanaf 1 oktober 2016 openbaar en in te zien via het WOZ-waardeloket.

Ook kunt u als voorheen de WOZ-waarde van uw eigen woning (voor zover deze in de gemeente Aalten is gelegen) inzien op ‘Mijn Aalten' of opvragen bij de gemeente.

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een WOZ-beschikking en/of taxatieverslag. U kunt deze op verzoek alsnog toegezonden krijgen

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor taxatieverslag WOZ of indienen bezwaarschrift WOZ beschikking.

Aanvraag taxatieverslag WOZ

Indienen bezwaarschrift WOZ beschikking

Aanvullende informatie

Bij het aanslagnummer moeten de laatste twee nullen niet ingevoerd worden en moet u de postcode invoeren van de tenaamstelling van de aanslag.

Bedrijven kunnen hiervoor inloggen op een speciale website. Het aanslagnummer, postcode en huisnummer dienen als inloggegevens.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2020

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Maak een afspraak"

Maak een afspraak

Wilt u een toelichting op de beschikking WOZ-waarde? Maak dan een afspraak!

In de online agenda kunt u zelf een afspraak inplannen voor het tijdstip dat uzelf het beste uitkomt. Maak hier uw afspraak.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie