Leerlingenvervoer

Wat is het?

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school te groot of kan het kind wegens zijn structurele beperking niet zelfstandig naar school. De gemeenteraad heeft hiervoor de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Aalten vastgesteld.

Hoe werkt het?

In de verordening leerlingenvervoer en de daarbij behorende beleidsregels staat wanneer u aanspraak kunt maken op leerlingenvervoer.

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de consulent leerlingenvervoer.

De consulent stuurt u daarna de aanvraagformulieren toe.

Wat kost het?

Bij vervoer naar scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs hanteert de gemeente Aalten een financiële drempel (er is geen eigen bijdrage voor het voortgezet speciaal onderwijs).

Er wordt aan de ouders van leerlingen die een school voor primair basisonderwijs bezoeken die verder is gelegen dan 20 kilometer van de woning een eigen bijdrage gevraagd naar draagkracht. Jaarlijks wordt de hoogte van de bijdrage bijgesteld.

Wat heb ik nodig?

Op het aanvraagformulier met de toelichting staat vermeld wat de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Het is uiteraard ook mogelijk om het aanvraagformulier bij de gemeente of samen met een van onze medewerkers in te vullen.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.