Wat is het?

Lijkbezorgingsrechten zijn rechten, die worden geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Wat moet ik doen?

In de meeste gevallen zal de uitvaartverzorger de aanvraag voor een graf regelen. Via de uitvaartverzorger worden de rechten in rekening gebracht bij de rechthebbende. De rechthebbende is de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Wat kost het?

De diverse tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel, die behoort bij de Verordening lijkbezorgingsrechten.(externe link)