Lokale wet- en regelgeving

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op de website overheid.nl te publiceren.

Verordening

Een verordening (lokale regelgeving) een en wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente Aalten. Verordeningen worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Aalten bevatten regelgeving over gemeentelijke zaken.

De verordeningen en beleidsregels zijn te bekijken via overheid.nl. Hier kunt u zoeken in de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Aalten.