Wat is het?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

 • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
 • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
 • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Hoe werkt het?

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar soms kan dit niet en is er hulp nodig. Dan wordt er eerst gekeken of iemand uit de naaste omgeving u hiermee kan helpen. Pas als er onvoldoende hulp geregeld kan worden is de gemeente aan zet via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wilt u een mantelzorgwoning bouwen? Neem dan eerst contact op met een van onze Wmo-consulenten. Zij kunnen u vertellen of er in uw situatie sprake is van mantelzorg zoals bedoeld in de regeling. Ook kan in uw geval dan worden nagegaan of er inderdaad sprake is van het vergunningvrij mogen maken van een wooneenheid.

Regels mantelzorgwoning

Er zijn een aantal spelregels die u als mantelzorger en zorgvrager goed met elkaar moet doorspreken en de gevolgen daarvan in beeld moet hebben voordat u bij elkaar op één erf gaat wonen. Enkele noemen we er hier.

 • Er moet door de Wmo-consulent beoordeeld worden of er in uw situatie werkelijk sprake is van voldoende ‘zorgverlening’ voor het begrip mantelzorg.
 • De mantelzorgunit is er maar tijdelijk. Nadat de mantelzorgsituatie wordt beëindigd, omdat iemand komt te overlijden of naar een verpleeghuis gaat etc, of omdat de mantelzorger er mee stopt, dan moet de mantelzorgeenheid weer weggehaald worden. Of als er sprake is van verbouw van bijv. een schuur, dan dient de ruimte na beëindiging weer te voldoen aan het bestemmingsplan. Hierover kan de gemeente (omgevingsvergunningen) u verder voorlichten.
 • In de mantelzorgunit mogen maximaal 2 mensen wonen. Dat is óf degene die zorg nodig heeft óf degene die de zorg geeft aan iemand in de hoofdwoning.
 • De mantelzorgunit heeft alleen een bewoonbare begane grond en mag gebouwd worden in een bestaand bijgebouw van een woning. Ook kan er een losse woonunit worden neergezet. Deze laatste zijn te koop en te huur via diverse bedrijven. De maat van de mantelzorgeenheid is afhankelijk van de omvang van de huidige tuin/erf. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de gemeente (omgevingsvergunningen) telefoonnummer: (0543) 49 33 33.
 • Afhankelijk van hoe u de extra woonruimte gaat inrichten, kan de mantelzorgeenheid een eigen huisnummer krijgen. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw belastingen en eventuele toeslagen. Dit is maatwerk en kan per situatie anders uitpakken.
 • Woont u in een huurwoning dan moet u eerst toestemming aan de huiseigenaar vragen.
 • Als u een eigen woning heeft dan is het ook handig om bij de notaris te informeren of uw wensen gevolgen hebben voor de erfrechtelijke situatie.

Wat moet ik doen?

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

uitzoeken waar de problemen zitten;

 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland te Doetinchem, tel. (0314) 34 42 24 en met de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten), tel. (0543) 47 39 93.

Meer informatie? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten, tel. (0543) 49 33 33.

Heeft u gevonden wat u zocht?