Wat is het?

Soms zijn de gemeente en u het niet met elkaar eens. U heeft bijvoorbeeld een klacht of u wilt bezwaar maken. Misschien heeft u een probleem met een derde partij. U wilt gehoord worden en u heeft geen behoefte aan allerlei juridische procedures. Een goed gesprek onder leiding van een mediator is dan een mogelijkheid.

De onafhankelijk bemiddelaar (mediator) gaat met de partijen die in conflict zijn op zoek naar een oplossing voor het bestaande probleem. Bij mediation werk je zelf aan deze oplossing met behulp van de mediator. Dit gebeurt op vrijwillige basis. De belangen van de partijen staan centraal. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

De bemiddeling gebeurt onder begeleiding van een neutraal persoon, de mediator. De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en heeft geen belang bij de uitkomst. De mediator levert geen inhoudelijke bijdrage aan het gesprek, spreekt geen oordeel uit, maar kijkt wel of de oplossing uitvoerbaar is. Alle partijen hebben inspraak en iedereen wordt gehoord. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Hoe werk het?

Wanneer er een vraag voor mediation binnen komt, volgt er een intake met de mediator. Tijdens de intake wordt duidelijk of de zaak geschikt is voor mediation. Daarna vragen we of alle partijen willen meewerken aan mediation. Als dat zo is, wordt de zaak door een mediator behandeld. Zo niet, dan wordt er geen mediation gestart. De gemeente Aalten werkt met een aantal gemeenten uit Oost-Nederland samen. Mediators doen geen bemiddeling in de gemeente waar zij werken. Zo weet u dat er altijd een neutrale mediator bij het gesprek zit.

Wat kost het?

Aan de mediation zijn geen kosten verbonden, tenzij u zelf een mediator uitzoekt. In dat geval moet u met de gemeente afspraken maken over de kosten.