De voormalige metaalgaasweverij aan de Weversstraat maakt deel uit van het (industriële) verleden van Dinxperlo. Door de verplaatsing van het bedrijf Wire Weaving Dinxperlo heeft deze locatie zijn oorspronkelijke functie verloren. Het transformeren van deze locatie naar een andere functie is al enige tijd onderwerp van gesprek.

In de Centrumvisie Dinxperlo van 2020 heeft de gemeenteraad de ambitie bevestigd voor de transformatie van deze plek. De Centrumvisie is daarbij een belangrijke leidraad voor de herontwikkeling van dit gebied.

Supermarkt en woningen

Op de eerste plaats moet deze voormalige fabriekslocatie onderdeel gaan uitmaken van een modern supermarktaanbod voor Dinxperlo. In een deel van het gebied kan dan een geheel nieuwe supermarkt worden gerealiseerd. Hiervoor wordt de Jumbo naar dit gebied verplaatst. Het tweede doel is het realiseren van nieuwe woningen in dit gebied. Die woningen zullen passen binnen het actuele gemeentelijke woonbeleid. Het doel is om optimaal aan te sluiten bij de actuele vraag in Dinxperlo.

Stand van zaken

De ambities voor het metaalgaasweverij-terrein zijn niet nieuw en ook al langer onderwerp van gesprek. Hoewel het naar buiten toe stil leek de afgelopen tijd, wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de herontwikkeling. Allereerst worden de kaders verkend waarbinnen het project tot stand kan komen. Daarin speelt de gemeente een rol, maar zeker ook de huidige en toekomstige eigenaren van het terrein. De volgende stap is een gesprek met met omwonenden en bedrijven in de omgeving over de toekomstige functies en inrichting van het gebied. Daarna zal een procedure worden gestart om het bestemmingsplan te herzien. De stappen die nu gezet worden zijn ter voorbereiding van het gesprek met de omgeving en de daaropvolgende bestemmingsplanprocedure. Vooruitlopend daarop is de eigenaar drukdoende met het slopen van de fabrieksgebouwen en het laten uitvoeren van onderzoeken.

De voorbereidingen zijn in volle gang, maar er zijn dus ook nog de nodige stappen te zetten. Duidelijk is dat alle betrokkenen ernaar streven om dit gebied een mooie nieuwe invulling te geven zodat het gebied een aanwinst wordt voor Dinxperlo.