De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. De Omgevingswet maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt vooral overzichtelijker.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u

 • plannen heeft om uw huis te verbouwen,
 • een evenement wil organiseren of
 • als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.


U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.
De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening daarover te geven.

Wat verandert er?

 • Het Omgevingsloket is het loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. In dit loket staan vanaf 1 januari 2024 alle regels van het Rijk, het waterschap, de provincie en de gemeente bij elkaar. Via een vergunningchecker krijgt u antwoord op de vraag of u wel of geen vergunning moet aanvragen, of een melding moet doen. Uiteraard blijft er de mogelijkheid om ook via andere kanalen contact te hebben met de gemeente. Gebruik van het Omgevingsloket heeft wel de voorkeur, maar is niet verplicht.
 • De huidige bestemmingsplannen en lokale verordeningen zijn per 1 januari 2024 omgezet naar één omgevingsplan. Dit omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het plan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • Als gemeente beoordelen wij uw plan niet alleen op ruimtelijke aspecten; we kijken bijvoorbeeld ook naar de (eventuele) effecten op klimaat, gezondheid en veiligheid.
 • Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Als initiatiefnemer bent u zelf verantwoordelijk om draagvlak te vinden voor uw plan. Daarom is het belangrijk dat u uw buren en anderen in uw omgeving zo vroeg mogelijk bij uw plan betrekt.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat wij sneller een beslissing kunnen nemen op uw vergunningaanvragen, in maximaal 8 weken. U kunt na onze beslissing bezwaar maken of in beroep gaan. Is uw aanvraag ingewikkeld? Dan mogen we langer over onze beslissing doen. Dit noemen we een uitgebreide procedure.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag raden wij u aan een vooroverleg bij de gemeente aan te vragen, zodat wij uw plan al kunnen beoordelen voordat u een officiële aanvraag doet. Door dit vooroverleg met de gemeente weet u al snel waar eventuele knelpunten in uw plan zitten en kunnen wij ervoor zorgen dat de vergunningaanvraag ook binnen 8 weken kan worden afgehandeld.

Vergunningaanvraag ingediend voor 1 januari 2024?

 • Heeft u een vergunningaanvraag ingediend vóór 1 januari 2024? Dan wordt deze aanvraag nog volgens de toen geldende regels afgehandeld.
 • Hetzelfde geldt voor bestemmingsplanwijzigingen die nog vóór 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd. Ook deze worden nog volgens de toen geldende regels afgehandeld.

Veelgestelde vragen

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Wat betekent dat?

Met de Omgevingswet wil de overheid dat we de ‘fysieke leefomgeving' beter en eenvoudiger inrichten. De volgende onderdelen vallen in ieder geval onder de fysieke leefomgeving:

 • bouwwerken en infrastructuur
 • water(systemen), bodem en lucht
 • landschappen, natuur en cultureel erfgoed
 • sociale en gezondheidsaspecten, zoals rolstoeltoegankelijkheid en groene schoolpleinen

De Omgevingswet gaat dus niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Sociale en maatschappelijke belangen zijn daarin ook belangrijk.

Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de fysieke leefomgeving beter en eenvoudiger ingericht kan worden. De Omgevingswet heeft verschillende doelen.

Maatschappelijke doelen

 • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
 • Een goede omgevingskwaliteit
 • De fysieke leefomgeving op een goede manier beheren, gebruiken en ontwikkelen

Verbeterdoelen

 • Het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten
 • Een integrale benadering
 • Een actieve aanpak stimuleren
 • Processen (zoals vergunningaanvragen) versnellen en verbeteren

Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet?

Neem eens een kijkje op:

Hulp nodig?

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wilt aanvragen.