Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Wat moet ik doen?

Figulus Welzijn

Figulus biedt met haar lokale steunpunt hulp aan mantelzorgers. Dat kan gaan om sociaal/emotionele ondersteuning, hulp bij praktische zaken of regeltaken, of om de inzet van een getrainde vrijwilliger om de zorg even over te nemen. Voor meer informatie over mantelzorg ondersteuning kunt u contact opnemen met de mantelzorgconsulent van Figulus(externe link)

GGNet

Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische beperking kunnen daarnaast ondersteuning krijgen van GGNet. Meer informatie over het ondersteuningsaanbod van GGNet(externe link).

Maak als mantelzorger tijdig gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden. Als een mantelzorger tijdig voldoende ondersteuning om zich heen verzamelt, kan overbelasting worden voorkomen!