Wat is het?

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf. 

Begeleiding

De begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
  • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten. 
  • Een zinvolle invulling van de dag
  • Voorkomen van vereenzaming
  • Het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
  • Ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

Wat moet ik doen?

  • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Als begeleiding via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Hoe lang duurt het?

Nadat  u een melding heeft gedaan neemt de gemeente binnen 6 weken contact met u op.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt een online een melding indienen voor begeleiding/dagbesteding WMO en voor de herindicatie ondersteuning WMO.

melding voor maatschappelijke ondersteuning(externe link)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.