Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

  • Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerende zaakbelasting. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • De situatie op 1 januari van het jaar is bepalend voor de belastingplicht. Als u in de loop van het jaar verhuist en/of de woning verkoopt, vindt er géén verrekening via de gemeente plaats. Wel zal de notaris bij de overdracht van de woning het eigenaarsdeel van de aanslag verrekenen met de nieuwe eigenaar

Direct regelen

Op uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Aalten' kunt u de WOZ-beschikking en het taxatieverslag van uw woning raadplegen. U logt in met uw DigiD.

Wat kost het?

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 2023 bedraagt voor:

  • de gebruikersbelasting 0,1517 %
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0960 % voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2047 %

Hoe lang duurt het?

Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

Waarde van uw pand of woning

De gemeente taxeert uw woning ieder jaar. De getaxeerde waarde van uw woning geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen.

Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerende zaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerende zaakbelasting voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat in een andere gemeente meer of minder belasting betaald moet worden, terwijl het pand net zo veel waard is als het uwe.

Extra informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.